Privacybeleid - betrader academy - formation trading et école de trading- location de desk
Park Lane Culliganlaan 2D
1831 Diegem

Privacybeleid

BE TRADER ACADEMY

Privacybeleid

BE TRADER ACADEMY

Privacybeleid

BE TRADER ACADEMY

Privacybeleid

BE TRADER ACADEMY

INVOERING

Deze privacyverklaring beschrijft de gegevens die we over u verzamelen op onze website van waaruit u wordt doorverwezen; hoe we deze gegevens gebruiken en openbaar maken; hoe we ze beschermen; en de keuzes die voor u beschikbaar zijn.

GEGEVENS PERSOONLIJK

“Persoonlijke gegevens” zijn gegevens die u identificeren als een persoon of die zijn gekoppeld aan een identificeerbare persoon. We verzamelen persoonlijke gegevens op slechts één manier op onze sites, via onze contactformulieren, in verband met uw verzoek en automatisch wanneer u onze sites bezoekt.

We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals gegevensverwerkingsbedrijven, openbare databases, marketingpartnerbedrijven, sociale-mediaplatforms en andere derde partijen.

U heeft het recht om desgevraagd de verstrekking van uw persoonsgegevens te weigeren. Maar als u ervoor kiest om niet de gegevens te verstrekken die nodig zijn om u de gevraagde diensten te leveren, kunnen we u dergelijke diensten mogelijk niet leveren.

Als u ons de persoonlijke gegevens van een derde partij verstrekt of ons machtigt om deze te verzamelen, bevestigt u ons dat u de bevoegdheid heeft om die gegevens te delen en geeft u ons toestemming om de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze informatieverklaring.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Zorg voor de functionaliteit van de site en reageer op uw verzoeken wanneer we een contractuele relatie hebben of een legitiem belang hebben.
  • Gepersonaliseerde diensten verlenen met uw toestemming of als we een legitiem belang hebben om u informatie te verstrekken die voor u interessant kan zijn.
  • U toestaan deel te nemen aan specifieke programma’s, activiteiten, evenementen of promoties als onderdeel van onze contractuele relatie met u of als we een legitiem belang hebben om dit te doen.
  • Ons bedrijf runnen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om onze legitieme belangen bij het beheer van ons bedrijf te dienen.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS COMMUNICEREN

We communiceren Persoonsgegevens als volgt:

  • Aan onze externe dienstverleners om diensten te verlenen zoals websitehosting, gegevensanalyse, levering van IT en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mail, auditing en andere diensten.
  • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken voor bepaalde specifieke producten of diensten. Dit kunnen onze gezamenlijke promotiepartners zijn voor producten die wij gezamenlijk ontwikkelen en/of op de markt brengen.

Daarnaast gebruiken en maken we uw Persoonsgegevens bekend als we dat nodig of gepast achten:

  • Om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.
  • Om onze rechten, privacy, veiligheid en activa te beschermen, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, die van u of anderen.

Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken, bekendmaken of overdragen aan een derde partij in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere toewijzing van het geheel of een deel van onze activiteiten.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens via uw browser, apparaat, hoe u de site gebruikt, of cookies en gerelateerde technologieën. Raadpleeg onze Cookieverklaring hieronder voor meer informatie over deze praktijken.

MARKETINGCONTROLE

Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de sectie Contact opnemen. Op sommige sites kunt u ook uw voorkeuren wijzigen in uw profiel of account. Vermeld in uw verzoek uw naam en de adressen waarop u niet meer gecontacteerd wilt worden. Als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, kunnen we u nog steeds belangrijke berichten van administratieve aard sturen. U kunt zich niet afmelden voor deze berichten.

VEILIGHEID GEGEVENS

Wij nemen passende structurele, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas is er geen systeem voor gegevensoverdracht of opslag dat 100% fraudebestendige beveiliging garandeert.

BESCHERMINGSPERIODE

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is met het oog op het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze informatieverklaring. De bepaling van de bewaartermijn is gebaseerd op de volgende criteria: (i) de duur waarin we een doorlopende relatie met u hebben en gedurende welke we de site aan u ter beschikking stellen; (ii) of we al dan niet onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting; Waar (iii) het feit dat bewaring wordt aanbevolen gezien onze rechtspositie (in verband met de toepassing van de gebruiksvoorwaarden van de site, de toepasselijke beperkingsregels, geschillen of regelgevende onderzoeken).

DIENSTEN VAN DERDEN

Deze informatieverklaring is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de gegevensverzameling, het gebruik, de openbaarmaking, beveiligingspraktijken of andere praktijken van een derde partij, met inbegrip van geen enkele derde partij die een dienst exploiteert waarnaar de site doorverwijst. Het opnemen van een link op de site impliceert geen goedkeuring van de dienst waarnaar de link verwijst.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet gericht op personen jonger dan zestien (16) jaar, en we verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van dergelijke personen. Als uw leeftijd lager is dan de minimumleeftijd voor uw rechtsgebied, heeft u de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om de site te gebruiken. Raadpleeg uw ouder of wettelijke voogd voordat u de site gebruikt.

Als u ons de persoonsgegevens verstrekt van personen jonger dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u over de nodige bevoegdheid beschikt en deze bevoegdheid kunt verantwoorden aan MediaPharma

UPDATES

Deze informatiemededeling kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene informatieverklaring op de site plaatsen. Deze informatieve kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven vermelde datum, tegenover de tekst “Laatste update”.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN AUTORITEIT

U kunt een klacht indienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het land of de regio van de vermeende inbreuk. Ga naar het volgende adres voor contactgegevens van deze autoriteiten:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

COOKIES

Cookies zijn een standaardfunctie van websites waarmee we kleine hoeveelheden gegevens over uw bezoek aan onze site op uw computer kunnen opslaan. Cookies helpen ons te weten welke delen van de site nuttig zijn en welke moeten worden verbeterd.

U kunt informatie vinden over de cookies die we gebruiken en uw instellingen met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieën wijzigen door te klikken op de Cookie Authorization Tool in de rechterbenedenhoek van elke pagina van onze site. Daarnaast kunt u op elk moment cookies van de site weigeren of accepteren door de instellingen in uw browser te activeren.

Informatie over het toestaan of uitschakelen van cookies vindt u op de website van uw internetbrowserprovider op uw helpscherm. Raadpleeg deze link voor informatie over de meest gebruikte browsers. Houd er rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, uw ervaring op de site kan worden verminderd en dat sommige functies van de site mogelijk niet werken zoals verwacht.

We kunnen ook technologieën gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, bijvoorbeeld:

Google Analytics. Google Analytics is een dienst die wordt aangeboden door Google, Inc. (“ Google “). We gebruiken Google Analytics om anonieme statistieken te verzamelen om de site te verbeteren.

Informeren over Google Analytics en privacy . U kunt ervoor kiezen om Google Analytics te deactiveren door het afmeldonderdeel van Google in uw browser te installeren. Voor meer informatie, zie de volgende links:

Browser- of apparaatinformatie. Sommige informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch door uw apparaat, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), computertype (Windows of Mac), schermresolutie, systeemnaam en versie, besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, Type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de site die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de site goed werkt.

Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën, zijn de andere secties van de Privacyverklaring van toepassing.

Sluit je aan bij ons op sociale media

Installeer onze app op je smartphone

Copyright © 2021 – Be Trader Academy , Alle rechten voorbehouden. Ontworpen door Enovatic Studio