Gebruiksvoorwaarden - betrader academy - formation trading et école de trading- location de desk
Park Lane Culliganlaan 2D
1831 Diegem

Gebruiksvoorwaarden

BE TRADER ACADEMY

Gebruiksvoorwaarden

BE TRADER ACADEMY

Gebruiksvoorwaarden

BE TRADER ACADEMY

Gebruiksvoorwaarden

BE TRADER ACADEMY

Welkom op de website www.betradracademy.be van CM Capital Group SPRL, met maatschappelijke zetel te av. Van Overbeke, 26A te 1082 Brussel en exploiteert het merk “BeTrader”, ondernemingsnr.: 629.821.196, BTW BE 0629.821.196. De informatie die u op deze website kunt raadplegen is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site bezoekt. Door deze website te gebruiken of te openen, erkent u dat u de Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, bent u niet gemachtigd om deze site te bezoeken of te gebruiken.

Gebruik van de website

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Onderdelen van deze site zijn gericht op specifieke doelgroepen zoals prospects, klanten, maar ook leden van de financiële sector en het grote publiek. Uw toegang tot de informatie die op deze site wordt aangeboden en uw gebruik ervan zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of kwalificatie.

Inhoud

BeTrader zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken. Maar we geven geen garantie of verbintenis met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van de verstrekte informatie. U stemt ermee in dat het gebruik van de website en de inhoud ervan onder uw eigen verantwoordelijkheid is. BeTrader wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Noch BeTrader, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze site kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, enige specifieke schade, voorbeeldig, direct of indirect, incidenteel, opeenvolgend of punitief als gevolg van de toegang tot deze website, het gebruik van deze site of het onvermogen of de onmogelijkheid om deze site te gebruiken, of enige fout of weglating in de inhoud ervan. Deze beperking omvat schade aan uw computerhardware en virussen die uw computer of programma’s kunnen infecteren.

Schade & rente

U stemt ermee in om BeTrader, de leden van zijn raad van bestuur, zijn bestuurders, zijn werknemers, zijn vertegenwoordigers en zijn leveranciers, evenals alle mogelijke externe partners te beschermen, verdedigen en vrij te pleiten tegen alle verliezen, alle kosten, alle claims en alle mogelijke kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit een schending door u van deze Servicevoorwaarden.

Prive leven

BeTrader respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Lees de privacyverklaring van BeTrader om alles te weten te komen over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die u op deze site ter beschikking wordt gesteld.

Externe websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover BeTrader geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend als service aangeboden. Evenzo kan de website mediapharma.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover BeTrader geen controle heeft. BeTrader geeft geen garantie en maakt haar voorbehoud met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van alle informatie die u op deze sites kunt vinden. Evenzo kan BeTrader niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of letsel van welke aard dan ook als gevolg van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een derde partij impliceert op geen enkele manier een autorisatie of een aanbeveling van BeTrader.

Koekjes

De website van BeTrader maakt gebruik van cookies om uw online ervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar in dit geval zullen sommige delen van onze sites niet of niet optimaal werken. Zodra u doorgaat met browsen zonder uw cookie-instellingen te wijzigen en op de link “Accepteer cookies” klikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies accepteert.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele apparaat wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan de website (een zogenaamde “sessiecookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot informatie op uw computer of op uw mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op een site relevanter te maken voor de bezoeker, of aan te passen aan de voorkeuren en behoeften van de bezoeker.

Cookies beheren

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U vindt op Deze site de procedure voor het weigeren van cookies in de meest gebruikte browsers. U kunt ook op elk moment cookies verwijderen die al op uw computer of op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.
Alle persoonlijke gegevens die in cookies zijn opgenomen, blijven op de computer van de gebruiker en daarom wordt niemand anders dan hij geacht er toegang toe te hebben, maar we herinneren ons niettemin voor alle doeleinden aan ons vertrouwelijkheidsbeleid. Tot slot, in het geval dat cookies in onze database worden opgenomen; ze worden automatisch verwijderd binnen 13 maanden

auteursrechten

De volledige inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, behalve voor individuele niet-commerciële raadpleging en met behoud van alle copyright- of eigendomsvermeldingen. De inhoud van deze website mag dan niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier worden verspreid. Met uitzondering van de voorwaarden die hierboven uitdrukkelijk zijn vermeld, mag u – zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeTrader – geen informatie, tekst of document van deze website kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of verzenden. deel daarvan, ongeacht het gebruikte medium, elektronisch of anderszins. Dit verbod geldt ook voor het maken van enig werk op basis van afbeeldingen, teksten of documenten op deze website. Geen van deze elementen mag voor andere doeleinden worden gebruikt, noch door stilzwijgende overeenkomst, noch door uitsluiting, noch door enige andere overeenkomst.

Wetten die op deze overeenkomst van toepassing zijn

Deze gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de website worden beheerst door het Belgische recht zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Elke actie, operatie of juridische maatregel met betrekking tot deze website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde Belgische rechtbank.

Verscheidene

Als een clausule van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze clausule als ongeschreven beschouwd, onverminderd de afdwingbaarheid van alle overige clausules. BeTrader behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken materiaal van deze website te wijzigen of te verwijderen.

Sluit je aan bij ons op sociale media

Installeer onze app op je smartphone

Copyright © 2021 – Be Trader Academy , Alle rechten voorbehouden. Ontworpen door Enovatic Studio